Аливаа өвчнийг анагаахын тулд эмнэлэг болоод эмчлүүлэгчид ижил оролцоотойг анхаархана уу.