Амин тулгуур багана НҮТББ





Зорилго



Монголын уламжлалт анагаах ухааныг нотолгоонд суурилсан анагаах ухааны чиг баримжаагаар хөгжүүлэх, "Нугалмын хөдөлгөөнт засал"-ын аргыг монгол бренд эмчилгээ заслын арга болгож, дэлхий дахинд сурталчлах, нуруу нугалмын гажилтын шалтгаантай өвчлөлийг бууруулах.





Гүйцэтгэх захирал Б.Мягмарсүрэн

Удирдах зөвлөлийн дарга Н.Алтанхундага